Bcg aşısı nedir?

Basihıs Calmette-Guerin, yani BCG aşısı ( tüberküloz aşısı) özel yöntemlerle zayıflatılmış olanı canlı “Mikobakterium Bovis” basillerini içeren bir aşıdır. Vücuda bu zayıflatılmış canlı basiller aşı biçiminde verildiğinde, organizmanın bağışıklık sistemi tüberküloz basillerine karşı savaşabilmeyi öğrenmektedir, Aşılanan kişinin doğal olarak tüberküloz basilleriyle karşılaşması sonucu gelişecek olan tüberküloz infeksiyonu önlenemez. Ne var ki vücut aşı nedeniyle tüberkülozla savaşmasını öğrenmiş olduğundan tüberküloz mikrobu vücuda girse bile tüberküloz hastalığı ortaya çıkmaz.

Tarihçe

1908 yıllarında, Fransa’ da Calmette ve Guerin tarafından bulu­nan bir aşıdır. Calmette-Guerin basili, Mycobacterium tuberculosis’m zayıflatıl­mış yaşayan bir türüdür. Özellikle ve­reme yatkın küçük çocuklara ve tüber­külin testlerinin, vereme doğal bağışıklık oluşmadığını gösterdiği hallerde, gençle­re bu aşı yapılır. Doğal bağışıklığı ol­mayan ve hastalıkla temas şansı fazla olan bütün tıp öğrencilerine, veteriner öğrencilerine, hemşire ve hastabakıcıla­ra, bu aşı yapılmalıdır.
B.C.G. aşısının en iyi uygulama şek­li, yeni doğan çocuğa yapılmasıdır. Böy­lece koruyucu hekimlik açısından önemli bir başarı elde edilmiş olur; global tü­berküloz oranı hızla azalır. Ayrıca, pri-mer affekte bağlı ikincil yerleşmelerde de belirli bir azalma görülebilir. Bugün Türkiye’de doğumevlerinde yaygın şekil­de, yeni doğana BCG aşısı uygulanmak­tadır

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç